Posuzovali pánové Josef Kratochvíl a Jan Kramár, adeptoval Lukáš Vacík.